Ustawienia przeglądarki (włączenie obsługi JavaScript):

Włączenie obsługi JavaScript.
Poniższe instrukcje wskazują, jak włączyć obsługę JavaScript w przeglądarkach internetowych.
Jeżeli dana przeglądarka nie została uwzględniona na tej liście,
należy zapoznać się z treścią internetowych stron pomocy tej przeglądarki.

Wybierz interesującą Cię przeglądarkę:

IE Internet Explorer 6.0:

W menu głównym wybrać pozycję Narzędzia.
Wybrać polecenie Opcje internetowe.
Kliknąć kartę Zabezpieczenia.
Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
Jak włączyć obsługę JavaScript:
W sekcji Wykonywanie aktywnych skryptów zaznaczyć opcję Włącz i kliknąć przycisk OK.
Wyłączenie języka JavaScript:
W sekcji Wykonywanie aktywnych skryptów odznaczyć opcję Włącz i kliknąć przycisk OK.

IE Internet Explorer 7.0:

Wybrać menu Narzędzia > Opcje internetowe.
Kliknąć kartę Zabezpieczenia
Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
Jak włączyć obsługę JavaScript?:
W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java zaznaczyć opcję Włącz.
Wyłączenie języka JavaScript:
W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java odznaczyć opcję Włącz.
Kliknąć przycisk OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno z żądaniem potwierdzenia, kliknąć przycisk TAK.
Kliknąć przycisk OK. Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

IE MS Internet Explorer 7.x (wer.angielska)

Należy wybrać menu Tools ->
Internet Options ->
W zakładce "Security" wejść na ikonkę "Internet" (domyślna) w polu "Security level for this zone"
- ustawić pasek na "Medium-high" (poziom średnio-wysoki) lub wcisnąć klawisz "Custom level"
- odnaleźć i zaznaczyć na liście opcje "Enabled" dla "Run ActiveX...", "Script ActiveX controls ...." i koniecznie dla "Active Scripting" ->
Wszystko potwierdzić klawiszem "OK"

IE Internet Explorer 8.0:

Wybrać menu Narzędzia > Opcje internetowe.
Kliknąć kartę Zabezpieczenia
Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java zaznaczyć opcję Włącz.
Kliknąć przycisk OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno z żądaniem potwierdzenia, kliknąć przycisk TAK.
Kliknąć przycisk Zastosuj i OK. Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

IE Internet Explorer 9.0 i 10.0:

Otworzyć przeglądarkę IE.
Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
Wybrać menu Narzędzia > Opcje internetowe.
Kliknąć kartę Zabezpieczenia
Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java zaznaczyć opcję Włącz.
Kliknąć przycisk OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno z żądaniem potwierdzenia, kliknąć przycisk TAK.
Kliknąć przycisk Zastosuj i OK. Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

Chrome 23, 24, 25:

Otworzyć przeglądarkę Chrome.
Wcisnąć przyciski Alt+F lub Alt+E lub F10 na klawiaturze.
Wybrać z menu Ustawienia.
Na samym dole wybrać Pokaż ustawienia zaawansowane...
W sekcji Prywatność kliknąć Ustawienia treści...
W sekcji JavaScript wybrać Zezwalaj lub nie zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript.
Kliknąć przycisk OK.
Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

Mozilla Firefox 1.0:

W menu głównym wybrać pozycję Narzędzia.
Wybrać polecenie Opcje.
Na pasku nawigacyjnym z lewej strony wybrać polecenie Funkcje sieciowe.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript i kliknąć przycisk OK.

W Mozilli Firefox 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do 19:

Otworzyć przeglądarkę Firefox.
Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
W menu Narzędzia kliknąć polecenie Opcje.
Na liście Opcje kliknąć Treść.
W sekcji Treść zaznaczyć pole wyboru opcji Włącz obsługę języka Java.
Kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć okno Zaawansowane ustawienia JavaScriptu.
Zaznaczyć odpowiednie pola wyboru w sekcji Zezwól skryptom na.
Kliknąć przycisk OK.
Kliknąć przycisk OK.

W Operze

Należy wybrać menu Narzędzia ->
Preferencje ->
W zakłade "Zaawansowane" ustawić się na liście po
lewej stronie na "Zawartość" ->
zaznaczyć "Włącz obsługę JavaScript" ->
potwierdzić klawiszem "OK".

Apple Safari 1.0:

W menu głównym wybrać pozycję Safari.
Wybrać polecenie Preferencje.
Wybrać kartę Zabezpieczenia.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript.

Apple Safari 3.0, 4.0 oraz 5.0:

Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
W menu głównym wybrać pozycję Edycja (lub kliknąć ikonę koła zębatego po prawej stronie okna).
Wybrać polecenie Preferencje.
Wybrać kartę Ochrona.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript.

Flock 2.0:

W menu głównym wybrać pozycję Tools.
Wybrać polecenie Options.
Wybrać kartę Content.
Zaznaczyć pole wyboru Enable JavaScript.

Flock 2.0 (wer. polska):

W menu głównym wybrać pozycję Narzędzia.
Wybrać polecenie Opcje.
Wybrać kartę Treść.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę JavaScript i Włącz obsługę języka Java.

Wyzo 3.0 (wer. angielska):

W menu głównym wybrać pozycję Tools.
Wybrać polecenie Options.
Na pasku nawigacyjnym wybrać polecenie Content.
Zaznaczyć pole wyboru Enable JavaScript i Enable Java.
Kliknąć przycisk OK.

K-Meleon 1.5:

W menu głównym wybrać pozycję Edycja.
Wybrać polecenie Ustawienia.
W otwartym oknie wybrać polecenie JavaScript.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript.
Kliknąć przycisk Zamknij.

SeaMonkey 2.0:

Otworzyć przeglądarkę SeaMonkey.
Z menu Edycja wybrać polecenie Preferencje.
W kategorii Zaawansowane wybrać Skrypty i wtyczki. (Jeśli podkategorie nie są widoczne, to aby rozwinąć listę, należy podwójnie kliknąć na Zaawansowane.)
W sekcji: Włącz interpretację kodu JavaScript w komponentach, zaznacz pole wyboru Przeglądarka.
Kliknij przycisk OK.

Lunascape 6.0 (wer. angielska):

Otworzyć przeglądarkę Lunascape.
Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
Z menu Tools wybrać polecenie Lunascape Settings.
Wybrać Security, a następnie General.
W sekcji: Security po prawej stronie, zaznacz pola wyboru Allow Script i Allow Java.
Kliknij przycisk Zastosuj.
Kliknij przycisk OK.
Zamknij, a następnie ponownie uruchom przeglądarkę.

Należy pamiętać, że zmiana wersji przeglądarki lub zainstalowanie nowego oprogramowania zabezpieczającego albo poprawek zabezpieczeń może mieć wpływ na ustawienia związane z obsługą języka JavaScript.Po co JavaScript w przeglądarkach?


JavaScript jest językiem skryptowym. Najczęściej spotykanym zastosowaniem tego języka są strony WWW. Skrypty służą zazwyczaj do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych, których zachowanie może być zależne od postępowania użytkownika. Podczas wzbogacania funkcjonalności strony internetowej istotne jest, aby żaden element serwisu nie stał się niedostępny po wyłączeniu obsługi JavaScriptu w przeglądarce.


źródło: http://www.kropleinternetu.biz/obslugajava.php