Komunikaty

Komunikat 43 z dnia 08.03.2024

Jacek Bigaj, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK BIGAJ PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: telefon z muzyką BTEL5237, kod EAN: 5902719795237 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom dźwięku, co stwarza zagrożenie uszkodzenia słuchu dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 42 z dnia 20.11.2023

Bogusława Bigaj, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bogusława Bigaj, wspólnik spółki cywilnej BIGTOYS 2 Bogusława Bigaj, Kamil Bigaj spółka cywilna w Krakowie oraz Kamil Bigaj, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Bigaj, wspólnik spółki cywilnej BIGTOYS 2 Bogusława Bigaj, Kamil Bigaj spółka cywilna w Krakowie informują, że zabawka: lalki 30 cm BLAL1478 NO. 811 o kodzie EAN 5904326431478, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie w wymagań dla zabawek z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się z w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 41 z dnia 25.05.2023

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK BIGAJ PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: LALKA 30 cm BLAL7855, nr 812A-8, kod EAN 5904326407855, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 40 z dnia 09.01.2023

Jacek Bigaj, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, że zabawka: Lalka 14 cm, BLAL3741, kod EAN: 5904326403741, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, w związku z narażeniem na działanie ww. substancji, zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 39 z dnia 14.10.2022

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firma "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka zestaw wojskowy BBRO3138, kod EAN: 5902719753138, nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się ostrych zakończeń ułamanego plastikowego fragmentu zabawki - okularów oraz z uwagi na odłączenie się przyssawek przechodzących w całości przez wzornik, a tym samym stworzenie poważnego ryzyka możliwości przekłucia bądź nakłucia gałki ocznej przez dziecko podczas zabawy wyrobem, w trakcie której od okularów odłamane zostaną plastikowe fragmenty posiadające ostre zakończenia oraz poważne ryzyko możliwości uduszenia podczas zabawy przez dziecko w wyniku wewnętrznego zatkania dróg oddechowych przez przyssawkę. Powyższe ogłoszenie publikuję się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 38 z dnia 05.09.2022

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: flaming na naciąg światło BZ9316, kod EAN 5904326409316, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co stwarza ryzyko uduszenia w sytuacji połknięcia przez dziecko zabawki oraz posiada zaniżony wymiar przekroju poprzecznego linki przyłączonej do mechanizmu samozwijającego, co stwarza ryzyko owinięcia linki wokół szyi dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 37 z dnia 02.09.2022

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: PIŁKA KOLCE 23CM BPIL5790, kod EAN 5902719735790, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na stwierdzenie w badanym wyrobie ftalanu dizobutylu (DIBP), który ma negatywny wpływ na rozrodczość, przez co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci oraz osób trzecich. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 36 z dnia 01.09.2022

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: instrumenty muzyczne BZG1400, EAN 5902719751400, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na to, że w trakcie badań w zakresie wytrzymałości udarnościowej wyrobu, dwie grzechotki pękły na łączeniu obudowy, co może stwarzać ryzyko uduszenia przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku zatkanych dróg oddechowych przez małe elementy lub ich części. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 35 z dnia 31.08.2022

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: zestaw grzechotek BG4902, EAN 5902719794902 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi, że w trakcie badań w zakresie wytrzymałości udarnościowej wyrobu stały się dostępne elementy, kuleczki oraz kawałki ekranu, co może stwarzać ryzyko uduszenia przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku zatkania dróg oddechowych przez małe elementy lub ich części. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 34 z dnia 19.08.2022

Jacek Bigaj, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, że zabawka: Piłka 23CM NA SPRĘŻYNIE BPIL5220, kod EAN: 5902719795220, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie ftalanu diizobutylu (DIBP), co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, w związku z narażeniem na działanie ww. substancji, zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 33 z dnia 01.08.2022

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie oraz Bogusława Bigaj prowadząca działalność gospodarczą w Krakowie informują, że zabawka: Karuzela z pilotem Św/Dźw, BPOZ5141, (668-161) kod EAN: 5904326405141, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi że w trakcie badania laboratoryjnego zostały oddzielone elementy grzechoczące od zielonej figurki, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części oraz w wyniku badania na wytrzymałość udarnościową na trzech zawieszkach w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym pojawiły się pęknięcia na łączeniu obudowy, wewnątrz każdej z figurek znajdują się elementy grzechoczące w formie małych kulek, co stwarza ryzyko uduszenia w sytuacji połknięcia przez dziecki. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 32 z dnia 14.06.2022

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: samolot z napędem, BSAM0730, kod EAN: 5902719760730, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na odłączenie się w trakcie badania elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części (małego kółka i kawałka osi), co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 31 z dnia 21.04.2022

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: Grzechotka do wózka BG9056, kod EAN: 5902719749056, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na odłączenie się w trakcie badania elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, a także pęknięcie obudowy trzech figurek, co grozi pojawieniem się małych elementów grzechoczących co stwarza ryzyko udławienia lub uduszenia dziecka przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 30 z dnia 23.12.2021

"Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" informuje, że zabawka Slime buźki, BPLA1922, M1201, kod EAN 5902719721922 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 29 z dnia 02.12.2021

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka Smartfon Malucha BTEL0947, kod EAN 5902719740947 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny uśredniony w czasie poziom i ciśnienia akustycznego emisji, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 28 z dnia 22.10.2021

Jacek Bigaj, prowadzący działalność gospodarczą w Krakowie pod firmą: ”Jacek Bigaj PHU BIGTOYS„ informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka - Flaming w jajku BZES7155, kod EAN: 5902719707155, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie. Z uwagi na powyższe, użytkowanie zabawki stwarza ryzyko uduszenia się dziecka lub zatkania układu pokarmowego, gdy zabawka po połknięciu zwiększy swoją objętość. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.

Komunikat 27 z dnia 05.10.2021

Jacek Bigaj PHU BIGTOYS informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka - Kaczka w jajku BZES1683, kod EAN: 5902719761683, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie zabawki oraz w zakresie wytrzymałości na rozciąganie, od figurki przedstawiającej kaczkę odłączyła się głowa. Z uwagi na powyższe, użytkowanie zabawki stwarza ryzyko uduszenia się dziecka lub zatkania układu pokarmowego, gdy zabawka po połknięciu zwiększy swoją objętość. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 26 z dnia 28.07.2021

Przedsiębiorca Jacek Bigaj, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie, informuje iż wprowadzona do obrotu zabawka Piłka sensoryczna BPIL6342, kod EAN 5902719776342, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny uśredniony w czasie poziom ciśnienia akustycznego emisji, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu oraz pojawienie się w wyniku badania małych elementów stwarzających ryzyko uduszenia lub udławienia się dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 25 z dnia 28.08.2021

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: Telefon z muzyką, BTEL4092, No. CY1013-2, kod EAN: 5902719714092, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019r., poz. 1816), z uwagi na przekroczony uśredniony w czasie poziom ciśnienia akustycznego emisji, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 24 z dnia 12.08.2021

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: Instrumenty muzyczne, BZES1781, NO.8838-3A, kod EAN: 5902719771781, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (dz.U. z 2019 r., poz. 1816), z uwagi na pojawienie się w wyniku badania niebezpiecznego ostrego zakończenia, stwarzającego nadmierne zagrożenie zranieniem, pojawienie się w wyniku badań elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części oraz pęknięcie metalowego dzwoneczka jednej z grzechotek, co stwarza zagrożenie pojawienia się małych elementów grzechoczących oraz stanowi ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych, niewłaściwy kształt i rozmiar marakasów oraz grzechotki w kształcie trąbki, co może powodować ryzyko uduszenia lub udławienia, a także brak ostrzeżenia o treści: "Ostrzeżenie. Nie używać w pobliżu uszu! Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie słuchu". Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 23 z dnia 17.06.2021

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka slime "M" BPLA3024, kod EAN 5902719733024 oraz zabawka barrel slime Masa galaktyczna w beczce BZES9111, kod EAN 5902719709111 nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 22 z dnia 15.12.2020

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JACEK BIGAJ PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka: rybka w jajku (zabawka rosnąca) NR: FU01 FISH EGG GROWING PET BZES6430, kod EAN: 5901986746430, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie się wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie, co stwarza ryzyko uszkodzenia organów wewnętrznych użytkownika oraz częściowego odcięcia dopływu powietrza w wyniku zatkania przez zabawkę dziurki w nosie lub uszkodzenie przewodu słuchowego. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 21 z dnia 14.12.2020

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JACEK BIGAJ PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że wprowadzone do obrotu zabawki żółw w jajku BZES6614, kod EAN: 5901986746614, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie się wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia ich w wodzie, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 20 z dnia 07.12.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą : "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, że zabawka: ZESTAW GRZECHOTEK BG1424, kod EAN 5902719751424, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na odłączenie, w wyniku badania wytrzymałości na skręcanie, małych elementów (nóżek i czułek grzechotki pszczółki oraz czułki grzechotki motylek), które, w przypadku połknięcia stanowią zagrożenie udławienia lub uduszenia się dziecka, a także z uwagi na nieodpowiedni kształt i rozmiar grzechotki pszczółki, co stwarza zagrożenie zaklinowania się zabawki w ustach lub gardle dziecka, i w konsekwencji doprowadzenie do uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 19 z dnia 24.08.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka zestaw muzyczny BZES1313, NR:5198-1, kod EAN:590271971313, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na powstanie w wyniku badania chińskiego bębenka niebezpiecznych ostrych zakończeń, co stwarza nadmierne ryzyko zranienia dziecka, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom dźwięku wydawanego przez chiński bębenek, co może powodować uszkodzenia słuchu u dziecka oraz z uwagi na brak funkcji rozłączenia na pasie od bębenka, przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, co w przypadku owinięcia się pasa wokół szyi stanowi zagrożenie uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 18 z dnia 20.07.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Jacek Bigaj PHU BIGTOYS” w Krakowie informuje, że zabawka: LALKA 12 CM BLAL8076, NR 042B, kod EAN 5902719718076, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 17 z dnia 16.07.2020

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JACEK BIGAJ PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka produkcji chińkiej - INSTRUMENTY MUZYCZNE BZG3995, kod EAN 5902719723995 nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na: obecność dostępnego zadzioru na zakończeniu jednej z pałeczek, który może powodować rany i otarcia, pojawienie się w wyniku badania, małych elementów oraz pęknięcia obudowy grzechotki, co stwarza zagrożenie pojawienia się małych elementów grzechoczących, które stanowią ryzyko zadławienia lub uduszenia się dziecka w przypadku ich połknięcia, niewłaściwy kształt i rozmiar grzechotek, co stwarza zagrożenie ich zaklinowania się w ustach lub gardle dziecka i w konsekwencji uduszenia się dziecka, brak funkcji rozłączenia na pasie od bębenka, przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, co w przypadku owinięcia się pasa wokół szyi stanowi zagrożenie uduszenia dziecka oraz brak ostrzeżenia o treści: "Ostrzeżenie! Nie używać w pobliżu uszu! Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie słuchu".

Komunikat 16 z dnia 25.04.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, że zabawka: Zestaw lekarski walizka, BZES9838, No. 3A-318, kod EAN 5902719709838, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 15 z dnia 14.03.2020

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: Masa Galaktyczna BZES6811, kod EAN 5902719726811 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru oraz ołowiu z zabawki co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 14 z dnia 10.01.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu

zabawka Piszczki Zwierzątka nr K 8025, BPI 9479, kod EAN 5902719719479, nie spełnia wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na zawartość w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu diizobutylu (DIBP),

w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem

na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 13 z dnia 20.12.2019

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu

zabawka Grzechotka do wózka BG2784, NO.911 B, kod EAN 5902719712784, nie spełnia wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów-kulek, stwarzających ryzyko uduszenia oraz brak na zabawce

i jej opakowaniu ostrzeżenia przewidzianego dla zabawek przeznaczonych do przymocowania lub powieszenia w poprzek kołyski,

łóżeczka dziecięcego lub wózka głębokiego oraz obecność sprzecznych ze sobą ostrzeżeń dotyczących wieku, które mogą wprowadzać w błąd.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 12 z dnia 11.12.2019

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu

zabawa Instrumenty muzyczne BZG9219, No.808-1C, kod EAN: 5902719719219, nie spełniają wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na to, że pasek przymocowany do bębenka zabawki, przeznaczony do noszenia w całości lub częściowo na szyi, tworzący

sztywną pętlę, nie jest wyposażony w elementy rozłączne ulegające odłączeniu,

a także z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar zabawki (dwóch marakasów) i umieszczenie na zabawce ostrzeżenia

wraz ze znakiem graficznym oraz informacją o szczgólnym zagrożeniu, które są sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki,

określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 11 z dnia 25.10.2019

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu

zabawa LALKA 15 cm "Lovely-Fashion Perfect", BLAL 1570, No 969, kod EAN 5902719731570, nie spełniają wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej, tj ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP),

w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww.

substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 10 z dnia 19.06.2019

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawki

nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na odłączenie się pocisków zabawki karabinu na kulki wodne BBRO1344, Nr M05, kod EAN 5902719701344 przyssawek,

które ze względu na swoje wymiary stwarzają ryzyko uduszenia użytkownika oraz obecność w zabawce lalka gosposia BLAL8273, Nr ZR-563, kod EAN 5902719728273

niebezpiecznych substancji chemicznych, tj. ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) oraz ftalanu dibutylu (DBP) w ilości przekraczającej dozwolony

limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie

dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 9 z dnia 26.03.2019

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka

produkcji chińskiej- ZESTAW GRZECHOTEK BG8947, kod EAN 5902719708947, nie spełnia wymagań dla zabawek

określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar grzechotki pszczółki, co stanowi niebezpieczeństwo uduszenia dziecka w wyniku

wewnętrznego zatkania przez część zabawki, zaklinowaną w ustach gardle, lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 8 z dnia 19.02.2019

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka

produkcji chińskiej- PISTOLET NA KULKI WODNE BBRO4239, kod EAN 5902719704239, nie spełnia wymagań dla zabawek

określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na zawarte w zestawie kulki,które pod wpływem namaczania rozszerzają się o więcej niż 50%,co w przypadku ich połknięcia,

stwarza ryzyko śmierci dziecka na skutek uszkodzenia wewnętrznych narządów oraz na zaniżoną długość pocisków z przyssawkami,

a także z uwagi na to, że w wyniku badania oddzieliły się przyssawki, które mają nieodpowiedni rozmiar,

co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka przez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez

pociski z przyssawkami zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 7 z dnia 04.01.2019

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

iż wprowadzona do obrotu zabawka Pchacz miś sorter BTOCZ8008, NO. 9203, kod EAN 5902719708008,

zabawka Pchacz piesek sorter BTOCZ8015, NO. 9201, kod EAN 5902719708015,

nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność małych elementów tj. łączników, uchwytów do popychania,

stwarzających ryzyko uduszenia oraz umieszczenie ostrzeżenia w postaci znaku graficznego sprzecznego

z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonych na podstawie funkcji, rozmiarów i charakterystyki.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 6 z dnia 09.10.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

iż wprowadzona do obrotu zabawka wózek głęboki BWOZ6072, NR 918B-6, kod EAN 5902719716072,

nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na brak blokady zabezpieczającej, działającej automatycznie

przy rozstawieniu zabawki i blokady pomocniczej oraz złożenie wózka w wyniku badań laboratoryjnych,

co może spowodować powstanie u użytkownika ryzyka urazu lub obrażeń fizycznych oraz zaniżoną grubość folii opakowania

co stwarza ryzyko uduszenia.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 5 z dnia 08.08.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

że zabawka: produkcji chińskiej - Lalka 15cm, BLAL1275, NO. XH 28C, kod EAN 5902719711275,

nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznych substancji chemicznych,

które mają niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, związany ze szkodliwym działaniem na funkcje rozrodcze

i na dziecko w łonie matki, a także mogę mieć wpływ na rozwój nowotworów.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 4 z dnia 01.08.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

że zabawka: Lalka opiekunka BLAL7582, JX100-66C, kod EAN 5902719707582,

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP),

co stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 3 z dnia 15.05.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

że zabawka: Autko edukacyjne 18 cm Sorter BA6035, NO. 1247A, kod EAN 5902719706035

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie małych elementów,

co stwarza ryzyko uduszenia.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 2 z dnia 22.02.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU BIGTOYS Jacek Bigaj w Krakowie, informuje,

iż wprowadzona do obrotu zabawka lalka syrenka ze światłem BLAL1015, kod EAN 5902719711015,

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej,

co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związane z narażeniem na działanie ww. substancji

i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 1 z dnia 26.09.2017

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU BIGTOYS Jacek Bigaj w Krakowie, informuje,

że wprowadzona do obrotu Lalka 30 cm balowa BLAL8342 o numerze fabrycznym XBE 130-3, kod EAN 5901986748342,

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej,

tj. bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit,

ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.