Komunikaty

Komunikat 22 z dnia 15.12.2020

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JACEK BIGAJ PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka: rybka w jajku (zabawka rosnąca) NR: FU01 FISH EGG GROWING PET BZES6430, kod EAN: 5901986746430, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie się wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie, co stwarza ryzyko uszkodzenia organów wewnętrznych użytkownika oraz częściowego odcięcia dopływu powietrza w wyniku zatkania przez zabawkę dziurki w nosie lub uszkodzenie przewodu słuchowego. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 21 z dnia 14.12.2020

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JACEK BIGAJ PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że wprowadzone do obrotu zabawki żółw w jajku BZES6614, kod EAN: 5901986746614, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie się wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia ich w wodzie, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 20 z dnia 07.12.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą : "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, że zabawka: ZESTAW GRZECHOTEK BG1424, kod EAN 5902719751424, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na odłączenie, w wyniku badania wytrzymałości na skręcanie, małych elementów (nóżek i czułek grzechotki pszczółki oraz czułki grzechotki motylek), które, w przypadku połknięcia stanowią zagrożenie udławienia lub uduszenia się dziecka, a także z uwagi na nieodpowiedni kształt i rozmiar grzechotki pszczółki, co stwarza zagrożenie zaklinowania się zabawki w ustach lub gardle dziecka, i w konsekwencji doprowadzenie do uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 19 z dnia 24.08.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka zestaw muzyczny BZES1313, NR:5198-1, kod EAN:590271971313, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na powstanie w wyniku badania chińskiego bębenka niebezpiecznych ostrych zakończeń, co stwarza nadmierne ryzyko zranienia dziecka, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom dźwięku wydawanego przez chiński bębenek, co może powodować uszkodzenia słuchu u dziecka oraz z uwagi na brak funkcji rozłączenia na pasie od bębenka, przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, co w przypadku owinięcia się pasa wokół szyi stanowi zagrożenie uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 18 z dnia 20.07.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Jacek Bigaj PHU BIGTOYS” w Krakowie informuje, że zabawka: LALKA 12 CM BLAL8076, NR 042B, kod EAN 5902719718076, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 17 z dnia 16.07.2020

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JACEK BIGAJ PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka produkcji chińkiej - INSTRUMENTY MUZYCZNE BZG3995, kod EAN 5902719723995 nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na: obecność dostępnego zadzioru na zakończeniu jednej z pałeczek, który może powodować rany i otarcia, pojawienie się w wyniku badania, małych elementów oraz pęknięcia obudowy grzechotki, co stwarza zagrożenie pojawienia się małych elementów grzechoczących, które stanowią ryzyko zadławienia lub uduszenia się dziecka w przypadku ich połknięcia, niewłaściwy kształt i rozmiar grzechotek, co stwarza zagrożenie ich zaklinowania się w ustach lub gardle dziecka i w konsekwencji uduszenia się dziecka, brak funkcji rozłączenia na pasie od bębenka, przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, co w przypadku owinięcia się pasa wokół szyi stanowi zagrożenie uduszenia dziecka oraz brak ostrzeżenia o treści: "Ostrzeżenie! Nie używać w pobliżu uszu! Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie słuchu".

Komunikat 16 z dnia 25.04.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Jacek Bigaj PHU BIGTOYS" w Krakowie informuje, że zabawka: Zestaw lekarski walizka, BZES9838, No. 3A-318, kod EAN 5902719709838, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 15 z dnia 14.03.2020

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje, że zabawka: Masa Galaktyczna BZES6811, kod EAN 5902719726811 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru oraz ołowiu z zabawki co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 14 z dnia 10.01.2020

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu

zabawka Piszczki Zwierzątka nr K 8025, BPI 9479, kod EAN 5902719719479, nie spełnia wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na zawartość w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu diizobutylu (DIBP),

w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem

na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 13 z dnia 20.12.2019

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu

zabawka Grzechotka do wózka BG2784, NO.911 B, kod EAN 5902719712784, nie spełnia wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów-kulek, stwarzających ryzyko uduszenia oraz brak na zabawce

i jej opakowaniu ostrzeżenia przewidzianego dla zabawek przeznaczonych do przymocowania lub powieszenia w poprzek kołyski,

łóżeczka dziecięcego lub wózka głębokiego oraz obecność sprzecznych ze sobą ostrzeżeń dotyczących wieku, które mogą wprowadzać w błąd.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 12 z dnia 11.12.2019

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu

zabawa Instrumenty muzyczne BZG9219, No.808-1C, kod EAN: 5902719719219, nie spełniają wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na to, że pasek przymocowany do bębenka zabawki, przeznaczony do noszenia w całości lub częściowo na szyi, tworzący

sztywną pętlę, nie jest wyposażony w elementy rozłączne ulegające odłączeniu,

a także z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar zabawki (dwóch marakasów) i umieszczenie na zabawce ostrzeżenia

wraz ze znakiem graficznym oraz informacją o szczgólnym zagrożeniu, które są sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki,

określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 11 z dnia 25.10.2019

Przedsiębiorca Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu

zabawa LALKA 15 cm "Lovely-Fashion Perfect", BLAL 1570, No 969, kod EAN 5902719731570, nie spełniają wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej, tj ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP),

w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww.

substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 10 z dnia 19.06.2019

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawki

nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na odłączenie się pocisków zabawki karabinu na kulki wodne BBRO1344, Nr M05, kod EAN 5902719701344 przyssawek,

które ze względu na swoje wymiary stwarzają ryzyko uduszenia użytkownika oraz obecność w zabawce lalka gosposia BLAL8273, Nr ZR-563, kod EAN 5902719728273

niebezpiecznych substancji chemicznych, tj. ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) oraz ftalanu dibutylu (DBP) w ilości przekraczającej dozwolony

limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie

dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 9 z dnia 26.03.2019

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka

produkcji chińskiej- ZESTAW GRZECHOTEK BG8947, kod EAN 5902719708947, nie spełnia wymagań dla zabawek

określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar grzechotki pszczółki, co stanowi niebezpieczeństwo uduszenia dziecka w wyniku

wewnętrznego zatkania przez część zabawki, zaklinowaną w ustach gardle, lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 8 z dnia 19.02.2019

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka

produkcji chińskiej- PISTOLET NA KULKI WODNE BBRO4239, kod EAN 5902719704239, nie spełnia wymagań dla zabawek

określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek,

z uwagi na zawarte w zestawie kulki,które pod wpływem namaczania rozszerzają się o więcej niż 50%,co w przypadku ich połknięcia,

stwarza ryzyko śmierci dziecka na skutek uszkodzenia wewnętrznych narządów oraz na zaniżoną długość pocisków z przyssawkami,

a także z uwagi na to, że w wyniku badania oddzieliły się przyssawki, które mają nieodpowiedni rozmiar,

co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka przez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez

pociski z przyssawkami zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 7 z dnia 04.01.2019

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

iż wprowadzona do obrotu zabawka Pchacz miś sorter BTOCZ8008, NO. 9203, kod EAN 5902719708008,

zabawka Pchacz piesek sorter BTOCZ8015, NO. 9201, kod EAN 5902719708015,

nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność małych elementów tj. łączników, uchwytów do popychania,

stwarzających ryzyko uduszenia oraz umieszczenie ostrzeżenia w postaci znaku graficznego sprzecznego

z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonych na podstawie funkcji, rozmiarów i charakterystyki.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 6 z dnia 09.10.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

iż wprowadzona do obrotu zabawka wózek głęboki BWOZ6072, NR 918B-6, kod EAN 5902719716072,

nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na brak blokady zabezpieczającej, działającej automatycznie

przy rozstawieniu zabawki i blokady pomocniczej oraz złożenie wózka w wyniku badań laboratoryjnych,

co może spowodować powstanie u użytkownika ryzyka urazu lub obrażeń fizycznych oraz zaniżoną grubość folii opakowania

co stwarza ryzyko uduszenia.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 5 z dnia 08.08.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

że zabawka: produkcji chińskiej - Lalka 15cm, BLAL1275, NO. XH 28C, kod EAN 5902719711275,

nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznych substancji chemicznych,

które mają niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, związany ze szkodliwym działaniem na funkcje rozrodcze

i na dziecko w łonie matki, a także mogę mieć wpływ na rozwój nowotworów.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 4 z dnia 01.08.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

że zabawka: Lalka opiekunka BLAL7582, JX100-66C, kod EAN 5902719707582,

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP),

co stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 3 z dnia 15.05.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność pod firmą Jacek Bigaj PHU BIGTOYS w Krakowie informuje,

że zabawka: Autko edukacyjne 18 cm Sorter BA6035, NO. 1247A, kod EAN 5902719706035

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie małych elementów,

co stwarza ryzyko uduszenia.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 2 z dnia 22.02.2018

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU BIGTOYS Jacek Bigaj w Krakowie, informuje,

iż wprowadzona do obrotu zabawka lalka syrenka ze światłem BLAL1015, kod EAN 5902719711015,

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej,

co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związane z narażeniem na działanie ww. substancji

i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem

przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat 1 z dnia 26.09.2017

Jacek Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU BIGTOYS Jacek Bigaj w Krakowie, informuje,

że wprowadzona do obrotu Lalka 30 cm balowa BLAL8342 o numerze fabrycznym XBE 130-3, kod EAN 5901986748342,

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej,

tj. bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit,

ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.